Wedding

จากประสบการณ์การทำงานถ่ายรูป แต่งงานมาร่วม 8 ปี
คือเราทำกันจนชำนาญ ทำกันจนช่ำชอง จับจังหวะในทุกๆอารมณ์
ได้อย่างเพอร์เฟค ด้วยประสบการณ์ของทีมและตัวผม
ที่อยู่ในวงการเวดดิ้งมายาวนาน

จากประสบการณ์การทำงานถ่ายรูป แต่งงานมาร่วม 8 ปี 
คือเราทำกันจนชำนาญ ทำกันจนช่ำชอง จับจังหวะในทุกๆอารมณ์ ได้อย่างเพอร์เฟค ด้วยประสบการณ์ของทีมและตัวผมที่อยู่ในวงการเวดดิ้งมายาวนาน