congratulations

จากประสบการณ์การทำงานถ่ายรูป รับปริญญามาร่วม 8 ปี
บัณฑิตต่างพึ่งพอใจ เพราะช่างภาพเฟรนด์ลี่ ช่วยคิดท่าทาง
ช่วยคิดท่าทางเวลาถ่ายกับเพื่อนๆ รูปสวยเหมาะสมกันราคาแน่นอน 
ถ่ายรูปเสร็จ กลับบ้านไปพร้อมความประทับใจ